Peter Mikuláš (Falstaff), Šárka Hrbáčková (Meg Page), Yvona Škvárová (Quickly)

Peter Mikuláš (Falstaff), Šárka Hrbáčková (Meg Page), Yvona Škvárová (Quickly)